blarskerin
Menü
 
Lomyra messiása
 
Larania mesterei
 
Novellák
 
Gothic sztorik - Blarskerin módra
 
Megjelent műveim
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Naptár
2018. Június
HKSCPSV
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
<<   >>
 
Kapcsolatfelvétel

 

 

        Joseph B. Skerin :

        Kapcsolatfelvétel

 

 

   Mike újra, meg újra megcsodálta a képernyőn a különös felépítésű idegen űrnaszádot. Az elképesztően áramvonalas, lapos törzs nagyjából harminc méter hosszú lehetett, és leginkább egy ördögrájára hasonlított. Még hajtóműgondolák és fúvónyílások sem törték meg a burkolat sima, lendületes íveit. Csak az idegen jármű elejére keresztben rögzített, henger alakú fülke nem illett sehogyan sem a finoman kiegyensúlyozott arányokhoz és vonalakhoz.

   Kicsit finomított a képernyő beállításain, közben nem kevés kárörömmel idézte fel a reggelt, amikor Thomson kapitány őt jelölte ki a mintavételre induló Peter Langley mellé pilótának. Milyen kaján vigyorral „gratuláltak” a társai, hogy elrepülhet egy dögunalmas bevetésre, egy csupán sorszámmal és pályaadatokkal jelzett, névtelen aszteroidára! De vajon hányan cserélnének vele most? Mikor a jövő összes lexikonja  – természetesen az arcképükkel együtt! –  örök időkre rögzíti majd, hogy ők  – Peter Langley és Michael Perry –  voltak az elsők, akik felvették a kapcsolatot a földön kívüli értelmes lényekkel!

   – Idenézz, Mike!  – csapódott az oldalába Peter könyöke.  – Nem csak a természetes számsort folytatták szinte azonnal! A mértani sort is megértették, és most a prímszámokat is folytatják!

   – Ha ennyire értelmesek, talán nem kellene leragadnod ezeknél az ősrégi formuláknál!

   Mondta volna még tovább is, de Peter egy „mit értesz te ehhez!” grimaszt vágva máris visszafordult a műszereihez. Átszellemült arccal újabb számsort kopogott le az idegeneknek. Amíg a válaszra várt, jelentette a távolból már feléjük tartó anyahajónak, hogy mire jutott eddig, és sürgős segítséget kért a kapcsolatfelvétel komolyabb részéhez.

   Mike egy darabig figyelte Peter ügyködését, és akaratlanul is számolni kezdte a rádió számsort jelző pittyentéseit. Szórakozottan a sorozat három következő elemét is kiszámolta, mielőtt észbe kapott, és abbahagyta a matekozást. Így éppen időben fordult a monitor felé, hogy észrevegye, amikor a manta-hajó váratlanul mozgásba lendült.

   Az ormótlan, keresztben álló fülkét egy pillanat alatt leoldották az áramvonalas naszádról. Alig kezdett távolodni a magára maradt egység, a manta-hajó egyenesen szembe fordult a kamerával, mintha csak meg akarná vizsgálni a felderítő egységet. Egy pillanatra talán feléje is mozdult, aztán … eltűnt!

   Hogy a következő pillanatban  – több száz kilométerrel közelebb –  a földi naszád mellett bukkanjon fel!

   Mike rémülten nézte a fülke ablakán túl megjelenő idegen naszád fémesen szürke burkolatát. A manta-hajó elején ágaskodó, egyenesen rájuk mutató három szarv között valami hullámzani látszott, mint egy különös erőtér. Mike maga sem tudta, miért csapott a rádió gombjára és ordította bele a mikrofonba:

   – Vészhelyzet! Megtá- …

   Sohasem fejezte be a mondatot. A felderítő naszád egy pillanat alatt összeroppant körülötte, mint papírrepülő a gonoszkodó gyerek markában.

 

 

   Thomson kapitány  – akárcsak a Csillagvándor vezérkarának többi tagja –  szótlanul nézte az előző nap fedélzetre vett felderítőnaszád eltorzult roncsának a holovetítő felett lebegő képét. Első pillantásra úgy tűnt, valami borzalmas erővel eltalálta a naszád jobb oldalát, összezúzva és ívben meghajlítva az egész törzsét. Patrick Howard főmérnök azonban a kép nagyításával éppen azt mutatta, hogy nem ütközés végzett a kis hajóval.

   – Itt, a görbület csúcsán, a naszád léket kapott. Becslésünk szerint közel egy tonna … eltűnt, … kiszakadt az anyagából. A roncsolás szélénél a burkolat és a bordázat anyaga kifelé hajlik! Mintha valami kitépte volna a hiányzó anyagot a hajóból.

   – Nem lehetséges, hogy valami belső robbanás okozta a léket?  – hajolt előre a Csillagvándor tüzérségi parancsnoka.  – Az megmagyarázná a hiányzó anyagot és a kifelé mutató roncsolódást is.

   – Mi is erre gondoltunk először, de nem történt robbanás a naszád fedélzetén.

   – De valami elképzelésük csak van, hogy mi okozta a felderítőhajó pusztulását!  – csapott az asztalra ingerülten Thomson kapitány.

   – Van, uram  – bólogatott a főmérnök, néhány vonalat jelenítve meg a roncs képén, melyek a kis hajó oldalától nem messze metszették egymást.  – A naszád sérülései arra utalnak, hogy a bal oldalától legfeljebb egy méter távolságban egy igen intenzív gravitációs mező jelent meg.

   – Egy kisméretű fekete lyuk?!

   – Valami olyasmi  – vakarta a fejét Howard – , de mégis egészen más. Egy fekete lyuk nem csak a mi naszádunkat zúzta volna össze, hanem az idegenekét is a „túloldalon”! De sehol sem találjuk a másik roncsot.

   – És ha a mi naszádunkat csak összeroppantotta, a másik hajót meg egyszerűen beszippantotta?

   – Akkor a pilóta nem beszélt volna támadásról.

   – Ennek így semmi értelme!  – rázta a fejét Thomson kapitány.  – Az egyik percben békésen válaszolgatnak a rádiójelekre, a másikban pedig egy irányított gravitációs mezővel rátámadnak a felderítőinkre? Miért tették volna?

   – Két teljesen idegen faj könnyen félreértheti egymást a kapcsolatfelvétel közben  – jegyezte meg dr. Harris, a csillaghajó exobiológusa.

   – Mit lehet félreérteni egy számsorban?  – legyintett a kapitány.  – Ez teljesen logikátlan, doktor! Ha támadni akartak volna, nem is válaszolnak a felderítők kapcsolat-felvételi kísérletére.

   Dr. Harris talán még folytatta volna a maga igaza melletti érvelést, de a folyosón megszólalt a riadót jelző sziréna.

 

 

      A Csillagvándor mélyén idegtépőn vonító szirénák hangjára a folyosók ajtócsapkodással, futó lábak dobogásával és káromkodásokkal teltek meg. Emberek százai rohantak tülekedve, hogy mielőbb kijelölt helyükre érjenek. Hatalmas lézerlövegek keltek életre, halálos lövedékek siklottak a rakétavetőkbe és vadászgépeket vontattak az indítóaknák elé. A békés térképész-hajó néhány perc alatt félelmetes erejű harci gépezetté változott, és készen állt bármiféle támadás visszaverésére.

   Szenzorok sokasága vizsgálta át a kozmoszt, célpontok után kutatva. De csak a riadót kiváltó huszonhat idegen naszádot mérték be. A huszonhetediket, ami pedig a legközelebb járt hozzájuk, és még mindig irtózatos sebességgel zuhant a Csillagvándor felé, csak a legutolsó pillanatban fedezték fel.

   Ez az utolsó, semmiből felbukkanó manta-hajó olyan tempóval száguldott a földi hajóóriás felé, hogy mire egyetlen löveg, vagy rakéta is befoghatta volna, már a Csillagvándor felett repült. Alig száz méterre húzott el a nagy hajó felső részétől, mintha az idegenek szabad szemmel is szemügyre akarták volna venni az utánuk forduló lövegeket és antennákat. Aztán a Csillagvándor hajtóművei mögé kerülve a naszád félelmetes, legalább ötven g-s fordulóval lebukott a földi térhajó alá, hogy legénysége alulról is megnézhesse a hatalmas csillaghajót.

   Ez a második áthúzás azonban csak a Csillagvándor első harmadáig tartott. Ott az idegen naszád úgy torpant meg, mintha láthatatlan falnak ütközött volna. A földi térhajó felé fordult, és három szarvszerű nyúlványa előtt váratlanul púposodni kezdett a nagy hajó burkolata. A kiemelkedés egyre nagyobbra, magasabbra nőtt, míg végül kifakadt, mint egy gennyes fekély. Fémtörmelékből, alkatrészekből álló felhő szakadt ki belőle és tűnt el nyomtalanul a manta-hajó előtt vibráló erőtérben.

   Úgy tűnt, ez a támadás volt a jel az általános rohamra. Az addig szétszórt rajvonalban közeledő idegen naszádok egymás után tűntek el, hogy rövid térugrásuk végén a Csillagvándor-tól alig néhány méterre bukkanjanak fel és torpanjanak meg. A földi térhajó fedélzetein sorra vijjogtak fel a léket jelző riadók és döngve zuhantak a helyükre a szektorokat lezáró válaszfalak. A térhajósok zavarodottan, egyre-másra veszítették el lábuk alól a talajt és vágódtak a padlóvá lett falaknak. Néhányan pedig egyszerűen eltűntek a frissen támadt lékek valamelyikén át.

   Aztán az idegenek támadása ugyanolyan hirtelen véget ért, ahogyan elkezdődött. Elfordultak a megtépázott Csillagvándor-tól, és embertelen gyorsulásukkal távolodni kezdtek. Nem kötelékben, egymást biztosítva, hanem ahányan volta, annyi felé. Talán így akarták megosztani ellenfelük tűzerejét, de éppen ezzel a manőverrel adtak lehetőséget a földi csillaghajósoknak a bosszúra.

   Egyik löveg a másik után nyitott tüzet a menekülőkre. Egy tucatnyi rakétát is kilőttek a manta-hajókra, de egyik sem érhetett az idegen naszádok nyomába. Bár a lézerek is legtöbbször eltévesztették a célt, néhány lövésük mégis talált. Hat manta-hajó is láthatóan kilendült pályájáról a belecsapódó energiától. A többség repülése hamarosan ismét kiegyenlítődött. De az egyik eltalált naszád látványosan darabokra szakadt, egy másik pedig irányíthatatlanul, pörögve sodródni kezdett.

 

 

    Thomson kapitány fáradtan hellyel kínálta dr. Harris-t. Legszívesebben elküldte volna a doktort, a kezében szorongatott adat-vizorjával és a nyakatekert elméleteivel együtt. Két napja, mióta az idegenek lerohanták a Csillagvándort, még álmában is a kárjelentések, az eltűnt térhajósok névsora és a szükséges javítások kavarogtak a szeme előtt. Nem sok kedve volt az exobiológus bonyolult, feltételezéseken alapuló fejtegetését végighallgatni, Ráadásul sok más, fontosabb dolga is akadt volna, de nem akart udvariatlan lenni, hát erőt vett magán.

   – Tudom, nem a legjobbkor zavarom, kapitány  – kezdte dr. Harris.  – De azt hiszem, rájöttem, miért támadtak ránk az idegenek. Egy hatalmas félreértés áldozatai lettünk!

   – Ne jöjjön nekem az idegen fajok közti félreértéssel, doktor!  – emelte fel a kezét a kapitány.  – A Csillagvándor meg sem próbált kommunikálni a földön kívüliekkel, mégis lerohantak bennünket!

   – Ezúttal mi értettük félre az idegeneket, kapitány. Ha megengedi, mutatnék néhány elgondolkodtató képet, melyek nyomra vezettek.

   Kapcsolt valamit az adat-vizorján, aztán Thomson kapitány elé tolta a készüléket. A képernyőn két, párban repülő idegen naszád látszott. Az egyik jóval kisebb volt a másiknál, és furcsa módon úgy tűnt, mintha a nagyobb egység bal oldala alá bújt volna. A kapitány alaposan megnézte a képet, aztán megvonta a vállát:

   – Mit látott ebben olyan érdekesnek? A mi vadászaink is kötelékben repülnek.

   – Csakhogy a mi vadászgépeink egyforma méretűek! Itt pedig az egyik idegen jól láthatóan kisebb a társánál!

   – Biztosan csak a távolság miatt látszik kisebbnek  – dünnyögte Thomson kapitány, de azért ismét maga elé húzta az adat-vizort, hogy jobban megnézhesse a felvételt.

   – A komputer adatai szerint ez a két idegen pontosan ilyen közel repült egymáshoz, ahogyan itt látja. És gondolom, magának is feltűnt, hogy bár a kisebb méretei alig hetven százalékát teszik ki a másikénak, mégis teljesen egyformán néznek ki!

   – Érdekes …  – méregette a két idegen hajó képét a kapitány.  – És maga szerint mi köze ennek az eltérő méretnek a támadáshoz?

   – Nem csak ennek a két egységnek tér el a nagysága, kapitány! Az összes idegen méreteit összehasonlítottam, de nem sikerült két teljesen egyformát találnom közöttük!

   – Még mindig nem értem, doktor. Miért fontos az, hogy az idegenek naszádjai nem egyforma méretűek? Nekünk is vannak naszádjaink, kisebb vadászgépeink, és még kisebb leszálló kompjaink …

   – De minden típusnak más a formája és a kinézete! Ezek viszont az eltérő nagyságuk és tömegük ellenére teljesen egyformán néznek ki!

   – Rendben van, doktor! Talált valami számunkra értelmetlen és furcsa dolgot az idegenek naszádjain. De miért ne lehetne ez az ő számukra teljesen logikus? És hogyan akarja ezzel megmagyarázni a támadást?

   – Csak úgy, hogy erről a felvételről eszembe jutott, hogy a földi cet-félék pontosan így kísérik-óvják a borjaikat az óceánokban  – kapcsolta át az adat-vizort dr. Harris egy borjával úszó kardszárnyú delfin képére. Néhányszor odavissza váltogatta a felvételeket, hogy meggyőzze Thomson kapitányt a hasonlóságukról. Aztán sorra megmutatta a többi idegen képét is, melyekre már odaírta a méreteiket is.  – Látja? Mind egyformán néznek ki, de nincs köztük két egyforma nagyságú!

   – Maga szerint ezek …

   – Igen, kapitány! Ezek a „manta-hajók” nagy valószínűséggel nem az idegenek űrhajói, hanem maguk az idegenek!

   Thomson kapitány percekig szóhoz sem jutott a különös ötlet hallatán.

   – De … miért támadtak?  –bökte ki végül.

   – Mert valószínűleg ragadozók. Magának is biztosan feltűnt, hogy nem lékeket robbantottak a Csillagvándor burkolatába, hanem nagy darabokat kitéptek belőle! Ahogyan a felderítő naszádból is. És ha rám hallgat, kapitány, nem ártana minél előbb eltűnni ebből a naprendszerből! Mert ha ezeknek a lényeknek egy kicsit is ízlett a Csillagvándor anyaga, akkor hamarosan visszatérnek egy újabb lakomára!

 

 

   Thomson kapitány a repülőfedélzet fölötti karzatról figyelte, amint a négy kis komp a leszálló aknán át betuszkolta a sérült manta-hajót. Alig győzte kivárni, hogy kijelölt helyére igazítsák és rögzítsék az idegen naszádot. Legszívesebben máris rohant volna, hogy belépjen a fedélzetére, és ezzel cáfolja meg dr. Harris ostoba elképzelését az „élő térhajókról”. Persze tudta, hogy ehhez előbb nyílást kell vágni a tompán fénylő, egyetlen darabból készült burkolaton.

   Közben a lassan mozgó manta-hajó egészen a kapitány elé ért, megmutatva szépen ívelt törzsének legmagasabbra emelkedő pontján azt az olvadt szélű rést, ahol a Csillagvándor egyik lézere eltalálta a menekülő naszádot. Thomson kapitány a rangjára fittyet hányva áthajolt a korláton, úgy igyekezett szemügy-re venni a feltépett burkolat alatti szerkezeteket. Csakhogy a hasadékban semmiféle szerkezetet sem látott! Csak három, egymáshoz simuló, mégis jól elkülöníthető, eltérő színű anyaghalmazt. Teljesen kitöltötték a burkolat alatti teret, és ezzel  – bármennyire nem akarta is –  egy élőlény belső szerveire emlékeztették a kapitányt.

   De még mielőtt eldönthette volna, mit is lát, a feje felett felvonított egy sziréna, az idegenek újabb támadását jelezve.

 

 

 

 

 

 
Óra
 
Mély űr
 
Regények
 
Versek
 
Kalóz történetek
 

KÜLÖNLEGES AKCIÓ A CSILLAGJÖVÕ OLDALON JÚNIUSBAN.TE DÖNTHETED EL MENNYIBE KERÜLJÖN A HOROSZKÓP MEGRENDELÉSEID ÁRA!    *****    Minden héten anime/managa hírek , minden nap Anime ajánlók , Mondocon hírek. Itt nem fogsz unatkozni!! :)    *****    KÜLÖNLEGES CSILLAGJÖVÕ AKCIÓ JÚNIUSBAN.TE DÖNTHETED EL MENNYIBE KERÜLJÖN A SZÜLETÉSI HOROSZKÓP! VÁRLAK!RENDELD MEG MOST!    *****    Minimálbér és a garantált bérminimum összege 2019-ben    *****    Lépj be a lovak világába! Nevelj, versenyezz, szórakozz! Virtuális lónevelde, szerepjáték, olvasó sarok!    *****    Részletes születési horoszkóp, ajándék 3 év elõrejelzés, ingyenes konzultáció,tájékoztatás az oldalon! Rendeld meg most!    *****    A Világon egyetlen messengeren nézhetõ filmes oldal! NÉZZ FILMET FACEBOOK MESSENGEREN! Csatlakozz hozzánk!    *****    Outsider - Gay - Creative - Rebel - Tolerant - Furry - Brony - Hipster - Gamer - Otherkin - Geek - Autistic    *****    Ayang - Avagy milyen is a világ az én szememmel    *****    KÉRDÕASZTROLÓGIA OKTATÁS AZT ALAPOKTÓL, SAJÁT TANULÁSI TEMPÓD SZERINT - CSAK ITT!    *****    Konyhatündér blog! Egészséges, gyorsan elkészíthetõ ételek. Recept blog    *****    Konyhatündér    *****    Nokedli lapja **** Családi magazin **** Minden ami érdekelhet 18-89 éves korodig ****    *****    Nokedli-lapja *** °_|_° *** Családi magazin *** --*** Mindenrõl olvashat itt ami érdekes lehet 18-98 évesig!! ******___******    *****    Asztrológiai tanácsadás, részletes elemzésekkel,a legkedvezõbb áron és ingyenes konzultáció,a csillagjövõ oldalon. Katt!    *****    ~~~~ SOS ~ KÉRLEK, KÖVESD BE EZT A PROFILT, DIPLOMAMUNKÁMHOZ SZÜKSÉGES! DOBJ OTT EGY ÜZIT, ÉS VISSZAKÖVETLEK! ~ SOS ~~~~    *****    Rendelj részletes születési horoszkópot,3 éves ajándék elõrejelzéssel. Várlak szeretettel az oldalamon, kattints ide!!!!    *****    3D VIRTUÁLIS VILÁG!REGISZTRÁLJ TÖLSD LE A JÁTÉKOT ÉS ISMERKEDJ VILÁG SZERTE ÚJ EMBEREKKE!CLICKELJ A REGISZTÁLÁSHOZ!!!    *****    Vonatozzunk együtt a gyereknapon! Robogjatok Budapesten vagy Balatonfenyvesen, vagy készítsetek kisvonatot a Mesetárban!    *****    Filmes hírek és kritikák lelõhelye. ÚJ oldal, ami filmekkel és színészekkel foglalkozik. Nézz be most és máskor is!